Newsroom is een redactioneel pakket waar;de intergratie van de onderdelen centraal staat. Het programma regelt de informatiestroom, zodat het nieuws overzichtelijk wordt ingedeeld tot aan de uitzending.
Het programma is flexibel opgezet zodat buiten de reeds aanwezige nieuwsbronnen, zoals ANP, Mail, Agenda, Internet en Archief, later eenvoudig uitbreidingen realiseerbaar zijn.

Van deze nieuwsbronnen worden selecties gemaakt en deze worden in de planningslijst geplaatst, later kan de redactie een verdere selectie maken naar draaiboeken voor de uitzending. Draaiboeken worden van te voren aangemaakt zodat een planning naar een toekomstige uitzending mogelijk is. Ook kunnen draaiboeken ongelimiteerd bewaard worden zodat de inhoud van een uitzending volledig te achterhalen is. Productielijst punten worden eveneens opgeslagen in het archief en kunnen door de uitgebreide zoekfuncties makkelijk worden gevonden en eventueel weer als productiepunt worden toegevoegd.

Voor de televisie afdeling, worden de draaiboeken op de seconde nauwkeurig berekend, waarbij ook rekening gehouden wordt met de leessnelheid van de presentator. Deze functionaliteit kan ook op verzoek worden toegepast voor de radio. Het programma biedt de mogelijkheid om de uitzending "real-time" te volgen, waarbij de consequenties van wijzingen direct zichtbaar worden.
De redacteuren en/of redacties kunnen thuis of op locatie via internet inloggen op het Newsroom pakket om hun agenda of de productielijst te raadplegen of aan te vullen.
Uiteraard is er een grote integratie tussen de verschillende disciplines, TV en Radio, maar ook tussen de verschillende redacties. Door inzicht in elkaars planningslijsten en agenda's is men direct van elkanders werkzaamheden op de hoogte en is de kans op "dubbel werk" verkleind.

Ook door gebruik te maken van het zelfde adressen bestand wordt de efficiency vergroot. Bovendien kan men in het adressen bestand direct zien op welke wijze deze persoon reeds eerder in het nieuws geweest is en de daarbij behorende nieuwsitems uit het archief bekijken en/of beluisteren.

Het programma heeft vele agenda mogelijkheden, algemeen, bureau en gebruikers, welke heel naar eigen wens te creëren zijn, uiteraard met de mogelijkheid tot vaste indelingen en repeterende agendapunten. Ook kunnen vaste agendapunten automatisch tot een productielijst punt worden gemaakt, bijv. gast van de week etc.

Een tekstverwerker is een integraal onderdeel van het programma, zodat teksten direct in de database worden opgeslagen en een andere tekstverwerker niet nodig is.
Het ANP nieuws is niet alleen in het programma geïntegreerd, maar deze kan ook stand- alone worden gebruikt, waarbij de gebruiker zelf selecties van het nieuws kan maken.
Een koppeling met het uitzendsysteem Dalet is aanwezig, zodat er een koppeling gemaakt kan worden met geluidsitems en de planningslijst en draaiboek.

Door middel van een uitgebreide rechtenstructuur, kunnen de bevoegdheden worden vastgelegd. Waarbij de functionaliteit per gebruiker en gebruikersgroep worden vastgesteld. 10k kan de systeembeheerder zonder tussenkomst van derden, de lay-out van de schermen If indelen en velden wijzigen of toevoegen
n